Navigate Up
Sign In

Експериментални програм у настави физичког васпитања

 
Министар просвјете и културе Републике Српске и министар породице омладине и спорта потписали су 21.01.2010. године пројекат под називом „Ефекти експерименталног програма у настави физичког васпитања за узраст дјеце 10–11 година у основним школама Републике Српске“.
 
Идеја за овај пројекат потекла је од радне групе за реализацију Стратегије развоја спорта у Републици Српској за период 2008–2012. година за област школског спорта, која је на основу бројних истраживања дошла до забрињавајућих података у вези са здрављем ученика узраста 10 и 11 година.
 
Циљ пројекта је побољшање моторичких способности дјеце и дијагностика постуралних поремећаја и омогућавање полагања стручног испита волонтерима – професорима физичког васпитања и спорта а циљне групе су ученици четвртог и петог разреда основних школа Републике Српске и незапослени професори физичког васпитања.
 
Министарство просвјете и културе је у договору са директорима школа одредило основне школе у којима ће се реализовати пројекат а на основу мјеста пребивалишта кандидата изабраног према јавном позиву.
 
Званично од 02.03.2010. године почела је реализација пројекта у основним школама. Одабрани професори физичког васпитања уз наставнике разредне наставе реализују часове физичког васпитања у четвртом и петом разреду по прописаном наставном плану и програму физичког васпитања.
 
Очекивани ефекти су у:
·         побољшаним физичким способностима ученика (статистички значајној разлици у корист експерименталне у односу на контролну групу),
·         правилнијем држању тијела ученика (јер је корективно вјежбање обавезан и саставни дио програма у сегменту додатног васпитно-образовног рада, што ће се процијенити у струци признатим методама).
·         неким позитивним латентним психичким карактеристикама, ставовима ученика током експерименталног периода у којем ће се спровести истраживање, као и другим, пратећим карактеристикама (особеностима) које буду предмет истраживања.
·         наставницима физичког васпитања тј. извођачима овог пројекта ће бити омогућено полагање стручног испита, што је својеврсна припрема за квалитетније оспособљавање и будући рад у школској пракси.
 
Основне школе које су обухваћене пројектом:
 
·         ОШ „Бранко Радичевић“ Бања Лука
·         ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бања Лука
·         ОШ „Милош Дујић“ Челинац
·         ОШ „Станко Ракита“ Врбања, Бања Лука
·         ОШ „Петар Петровић Његош“ Бања Лука
·         ОШ „Јован Дучић“ Залужани, Бања Лука
·         ОШ „Георги Стојков Раковски“, Бања Лука
·         ОШ „Јован Цвијић“ Бања Лука
·         ОШ „Змај Јова Јовановић“ Бања Лука
·         ОШ „Ђура Јакшић“ Бања Лука
·         ОШ „Вук Караџић“ Добој
·         ОШ „Пале“ Пале
·         ОШ „Младен Стојановић“Лакташи
·         ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србац
·         ОШ „Свети Сава“ Билећа
·         ОШ „Алекса Шантић“ Војковићи, Источна Илиџа
·         ОШ „Филип Вишњић“ Доња Трнова, Угљевик
·         ОШ „Свети Сава“ Зворник
 
Сви волонтери су извршили иницијална мјерења ученика којима предају наставу физичког васпитања, моторичким тестовима те тестовима знања, ставова и мотива у вези са наставом физичког васпитања а завршна мјерења ће обавити при завршетку пројекта, који траје годину дана (март 2010 – март 2011). Чланови Радне групе су са студентима Факултета физичког васпитања и спорта извршили иста мјерења контролних одјељења, односно одјељења која нису обухваћена пројектом, те ће се након завршетка пројекта извршити упоређивање постигнутих резултата ове двије групе ученика.