Navigate Up
Sign In

Унапређење студијских програма за образовање васпитача

Министар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевић са сарадницима одржао је састанак са представницима високошколских установа које образују васпитаче, стручне сараднике, посебно дефектологе и љекаре с циљем унапређења студиjских прoгрaмa зa oбрaзoвaњe вaспитaчa.
Министар Малешевић истакао је да је један од стратешких циљева развоја образовања унапређење иницијалног образовања и професионалног развоја васпитача, као и да је нужно студијске програме за оспособљавање васпитача усагласити са савременим филозофијама васпитања предшколске дјеце.
Он је рекао да се стално повећава број дјеце са сметњама у развоју, а да васпитачи немају адекватну припрему за рад са таквом дјецом, као и то да је васпитачима неопходно додатно знање из здравствене његе дјеце јасличког узраста (од шест мјесеци до три године).
У том смислу, разматрана је могућност подршке стручног кадра Медицинског факултета у Фочи, посебно стручњака у области дефектологије, ради унапређења услуге његе и ране детекције дјеце предшколског узраста, као и дјеце са сметњама у развоју.
Анализирано је стање у задовољавању потреба дјеце са сметњама у развоју ради унапређења  квалитета и доступности услуга из области раног раста и развоја дјеце. Договорена је дорада и усаглашавање наставних планова и програма за додипломско образовање из ране детекције и интервенције у области здравствене и социјалне заштите, као и васпитања и образовања.
На састанку је договорена сарадња са представницима високошколских установа на даљим активностима у складу са Програмом за рани раст и развој дјеце у Републици Српској, који је Влада Републике Српске усвојила у априлу ове године.
Састанку су присуствовали декани и професори Филозофског и Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци те Педагошког факултета из Бијељине и Медицинсиког факултета у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву.