Navigate Up
Sign In

Прелиминарна листа стипендиста у иностранству

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је прелиминарну ранг-листу стипендиста првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству, према којој ће бити додијељенo 50 стипендија.
 
Комисија за додјелу стипендија предложила је да се студентима првог цилуса студија у иностранству додијелe 22 стипендијe, студентима другог циклуса студија пет стипендија и студентима трећег циклуса студија 23 стипендије.
 
Буџетом Републике Српске планирано је укупно 191.000 марака за стипендирање студената студија у иностранству.
 
Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства просвјете и културе и испуњавају услове конкурса, а додијељена им је стипендија од другог јавног извора стипендирања, имају могућност да се  опредијеле за једну стипендију и то у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе.
 
Уколико се студент одлучи за стипендију Министарства просвјете и културе, потребно је да достави увјерење/рјешење/потврду од другог даваоца да се одриче стипендије из другог јавног извора стипендирања. Уколико Министарство накнадно установи да се студент није одрекао стипендије из другог јавног извора стипендирања, исплата стипендије том студенту биће обустављена.
 
На јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у иностранству за 2017. годину  пријавила су се 94 студената. Услове конкурса нису испунила 44 студента.
 
Прелиминарна ранг-листа стипендиста доступна је на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе.
 
Подносиоци пријава имају право приговора на ову листу у року од осам дана од дана њеног објављивања, тј, од 12.01. до 20.01.2018. године.