Navigate Up
Sign In

Ускладити студијске програме са потребама тржишта рада

okrugli sto.jpgПомоћник министра за високо образовање Радмила Пејић позвала је данас представнике високошколских установа да креирају студијске програме у складу са интересима студената и потребама тржишта рада, а не ресурсима које имају на високошколским установама.
 
„Ученицима четвртих разреда бих препоручила да уписују студијске програме из природних и техничких наука, инжeњерства и информатике јер ће посао наћи брже“, рекла је Пејићева на Округлом столу под називом „Знање као развојна шанса“, који је организовало Министарство просвјете и културе у сарадњи са Савјетом за развој високог образовања и осигурање квалитета.
 
Према њеним ријечима, високошколске установе још увијек лиценцирају више студијских програма из друштвених наука него што постоји интерес студената.
 
„Дошли смо до податка да је само осам одсто лиценцираних студијских програма из области здравља и заштите здравља, а 15 одсто студената од укупне популације је уписано на студијске програме из области здравља. Постоји диспропорција и високошколске установе би требале да поведу рачуна о томе и ускладе интерес студената и потребе тржишта рада“, рекла је Пејићева.
 
Циљ Округлог стола, према њеним ријечима,  је успостављање партнерског односа високошколских установа и тржишта рада, те доношење закључака који ће бити смјернице приликом планирања уписа студената у академску 2018/19. годину.
 
Предсједник Савјета за развој високог образовања проф. др Жељко Мирјанић рекао је да су пред високим образовањем велики изазови и да се одговори морају дати у кратком времену.
 
„Неповољна демографска ситуација у Републици Српској, пад интереса студената за упис на факултете и презасићење у подручју високог образовања неки су од тих изазова“, рекао је Мирјанић.
 
Он је истакао да излаз види у потенцирању  научно-истраживачког рада на високошколским установама и успостављању равнотеже између наставе и науке, јер је високо образовање тренутно више оријентисано према настави него науци.
 
Пoтпрeдсjeдник Униje удружeњa пoслoдaвaцa Рeпубликe Српскe Сaшa Tривић рекао је да је Унија послодаваца путем Mеморандума са Владом Републике Српске тражила дуално образовање, односно повезивање привреде и средњег образовања, док у високом образовању треба радити на подизању квалитета и другачијој уписној политици.
 
„Примјетно је да Министарство покушава неке ствари промијенити, али очигледно је да је потребан општедруштвени консензус да би дошло до промјене“, рекао је Тривић.
 
Поред представника Министарства и Савјета за развој високог образовања и осигурање квалитета, учесници Округлог стола били су представници високошколских установа у Републици Српској, Привредне коморе Републике Српске, Уније послодаваца, Завода за запошљавање, Синдиката образовања, науке и културе,  студентских представничких тијела те Савеза општина и градова Републике Српске.