Navigate Up
Sign In

Управљање школом први стандард за осигурање квалитета

Ministar Malesevic na konferenciji u BG.jpgMинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe др Дaнe Maлeшeвић учествује на дводневној регионалној конференцији у Београду посвећеној теми „Унапређење и осигурање квалитета у средњим стручним и техничким школама“, коју организује Култур Контакт Аустрија у оквиру новог регионалног пројекта у који су, осим Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, укључене и Србија и Црна Гора.
 
Циљ конференције, као и самог пројекта, је наставити са раније започетим анализама како би се идентификовали основни изазови и могућности унапређења ове значајне области у одрживом систему средњег стручног образовања.
 
„Посебна пажња на коференцији посвећена је улози директора средњих стручних и техничких школа у контексту управљања и осигурања квалитета, те потребним корацима ка унапређењу њихове улоге и компетенција“, рекао је министар Малешевић.
 
Он је ову тему оцијенио изузетно важном, као и питање вредновања квалитета образовно-васпитног рада школе путем самовредновања и спољашњег вредновања рада школе, што је у Републици Српској новина у односу на раније законско рјешење.
 
„Новим Законом о средњем образовању и васпитању Републике Српске, међу јасно дефинисаним стандардима осигурања квалитета образовно-васпитног рада, управо је управљање и руковођење установом дефинисано као први стандард за осигурање квалитета“, нагласио је министар Малешевић.
 
Он је рекао да школа на основу резултата самовредновања, спољашњег вредновања, као и провјере постигнућа ученика, утврђује приоритете развоја и прави план унапређивања осигурања квалитета образовно-васпитног рада.