Navigate Up
Sign In

Подршка ученицима на путу сазријевања

Sastanak u Ministarstvu prosvjete.jpgПoмoћник министрa зa прeдшкoлскo, oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe Рeпубликe Српскe Рaдмилa Кoцић Ћућић и савјетник министра за образовање Славица Купрешанин разговарале су данас са представницом Популационог фонда Уједињених нација за БиХ Доином Болога и њеним сарадницима о досадашњим и активностима предвиђеним за наредни период у области сексуланог и репродуктивног здравља код ученика и младих.
 
Помоћница Радмила Коцић Ћућић је потврдила залагање Министарства на доношењу Стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивог здравља Републике Српске, за чију израду је задужено Министарство здрaвља и социјалне заштите Републике Српске.
 
„Сматрамо да је о сексуалном и репродуктивном здрављу важно разговарати са ученицима, подучити их и што раније их освијестити на путу њиховог сексуалног, као и емотивног, психосоцијалног и сваког другог сазријевања и унаприједити ниво њиховог знања о овим осјетљивим темама“, истакла је Ћућићева те нагласила да Министарство просвјете и културе Републике Српске већ спроводи бројне активности у вези са сексуалним образовањем и популационом политиком.
 
Она је напоменула да је став Министарства да се у оквиру поменуте Стратегије јасно дефинишу мјере које би допринијеле оспособљавању наставника и стручних сарадника у вези са репродуктвиним здрављем и правима у овој области, а која би они могли пренијети ученицима свих генерација, као и њиховим родитељима.
 
„Посебно је важно добро организовати и осмислити партнерски однос породице и школе, повећати доступност информација и здравствених услуга  у овој области те ученицима  и њиховим родитељима омогућити материјале о важности репродуктивног здравља“, рекла је Радмила Коцић Ћућић, те истакла да ће будуће активности Министарства  ићи управо у том смјеру.
 
На састанку је разговарано о досадашњим резултатима рада УНФПA и главним стратешким исходима рада Популационог фонда који се односе на сексуално и репродуктивно здравље, на равноправност полова и спровођење стратегије за популацију и развој са младима као приоритетима. Указано је на важност заједничког интереса у образовању о здравим животним стиловима, а посебно о сексуалном образовању.