Navigate Up
Sign In

Подршка програму унапређења образовања

Spasimo djecu.jpgМинистар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевић са сарадницима разговарао је са представницама организације „Спасимо дјецу“ (Sаvе thе Childrеn), менаџером пројекта ЕНАБЛЕ-БиХ Татјаном Слијепчевић и директорицом за развој и квалитет пројеката Фатимом Смајловић, о примјени програма „Унапређење основног учења и образовања у БиХ -ЕНАБЛЕ-БиХ“ (Еnchаncing аnd Аdvеncing Bаsic Lеаrning аnd Еducаtiоn in Bоsniа аnd Hеrzеgоvinа) у школама у Републици Српској.
 
Програм, који подразумијева два сегмента – унапређење исхода учења у области математике, природних наука, технике и информатике у основним школама и гимназијама (СТЕМ)  те унапређење квалитета иницијалног образовања студената на наставничким факултетима за њихов будући посао наставника (ППДМ), министар Малешевић је оцијенио веома корисним те исказао спремност да подржи његову будућу примјену у пет школа у Републици Српској.
 
„Могућност да овај програм с јасним циљем и добрим показатељима унапређења исхода учења буде омогућен ученицима у Републици Српској, за почетак у њих пет, за нас је важан јер је у складу са нашим основним стратешким опредјељењима развоја образовања, али и користан за сваку одабрану школу којој би донио посебно опремљеу СТЕМ-учионицу“, рекао је министар Малешевић те додао да је несумњива и корист за сваког ученика будућег полазника ове врсте активности, те сваког обученог наставника.
 
Министар Малешевић очекује да ће обухватнија примјена ових програма, који би значили и лакше савладавање кључних компетенција, бити могућа по реорганизацији Завода за образовање одраслих, односно организовању рада Завода за цјеложивотно и средње стручно образовање у Републици Српској.
 
Представнице организације „Спасимо дјецу“ упознале су министра Малешевића са приручницима, који су развијени као резултат рада СТЕМ и ППДМ радних група, а који ће служити као основна полазишта у провођењу ових програма у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.