Navigate Up
Sign In

Почео упис у средње школе

У Републици Српској данас је почео упис у прве разреде средњих школа за ученике који имају 60 и више бодова, дoк за ученике који имају мање од 60 бодова пријем докумената почиње у понедјељак, 18. јуна а завршава се у сриједу,  20. јуна ове године.
 
Планом уписа у прве разреде средњих школа za 2018/2019. годину предвиђена су 11.083 мјеста. У гимназије је планиран упис 2.204 ученика или 19,89 одсто, а у средње стручне и техничке школе 8.879 учeникa или 80,11 одсто.
 
За занимања трећег степена сложености у средњим стручним школама планиран је упис 2.817 ученика, што је 25,42 одсто од укупног броја ученика планираних за упис.
 
Поред јунског, ученици у Републици Српској уписиваће се у прве разреде средњих школа и у јулском року, од 2. до 13. јула ове годинe.
 
Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа. Ученик који се уписује у школу за ученике са посебним образовним потребама може имати другу старосну границу за упис у први разред.
 
Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу општег успјеха у основној школи, посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно  у смјеру гимназије за који кандидати конкуришу, као  и за упис у умјетничке школе, те резултата остварених на посебном испиту за умјетничке школе.
 
Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама, два смјера у гимназији или два одсјека у умјетничким школама.
 
Учесници конкурса подносе школи пријаву за упис, оригинално свједочанство о завршеној основној школи, извод из матичне књиге рођених, диплому  “Вук Стефановић Караџић”, диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи, смјер у гимназији и одсјек у умјетничкој школи, диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења, те адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.
 
Школе су дужне да на својим огласним таблама истакну обавјештење о садржају, начину и времену полагања испита за умјетничке школе.
 
Табеларни преглед по струкама плана уписа ученика у први разред средњих школа у Републици Српској за школску 2018/19. годину и преглед броја незапослених и запослених радника по струкама у 2017. години
 

 

 

Редни

број

 

 

Назив струке

 

Планирани број уписаних

ученика за школску 2018/19. годину

 

Број незапослених у Републици Српској у 2017. години

Број запослених радника у 2017. години у

Републици Српској

1

Гимназија

2.204

4.138

1.340

2.

Пољопривреда и прерада хране

721

3.964

1.581

3

Шумарство и обрада дрвета

310

3.456

1.105

4.

Геологија, рударство и металургија

0

349

91

5.

Машинство и обрада метала

1.613

17.025

5.676

6.

Електротехника

1.258

5.841

2.638

7.

Хемија, неметали и графичарство

111

1.322

380

8.

Текстилство и кожарство

181

3.760

995

9.

Геодезија и грађевинарство

339

2.412

908

10.

Саобраћај

542

3.323

1.585

11.

Угоститељство и туризам

789

5.858

2.659

12.

Економија, право и трговина

1.627

15.123

4.794

13.

Здравство

922

2.414

987

14.

Остале дјелатности

311

1.955

851

15.

Култура, умјетност и јавно информисање

134

91

50

16.

Богословија

21

0

0

 

УКУПНО

11.083

73.220

26.654