Признавање стране школске исправе – нострификација и

еквиваленција

Нострификација и еквиваленција је поступак признавања дипломе о завршеној
основној или средњој школи или свједочанства о завршеном поједином разреду
основне или средње школе у иностранству.


Право да покрене поступак нострификације или признавање еквиваленције стране
школске исправе има држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине који је
у иностранству завршио школу или поједини разред школе, као и страни
држављанин и лице без држављанства ако има правни интерес.

Поступак се покреће подношењем захтјева поштом на адресу: Министарство
просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања
Лука или лично на протоколу Министарства просвјете и културе.

Захтјев се може преузети овдје.

Потребна документација:
- овјерена копија дипломе

- овјерене копије свједочанства за све разреде завршене у иностранству или
друга школска исправа (ђачка књижица)

- превод од овлашћеног преводиоца.