Navigate Up
Sign In

Кључна сарадња између школе и привреде

 Radionica u Sarajevu.jpg„Образовање је дјелатност од највећег интереса за свако друштво које тежи развоју демократских и грађанских вриједности, као и укупном привредном развоју једне земље“, рекао је министар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевић учествујући у раду финалне конференције регионалног пројекта „Побољшање сарадње између школе и привреде“, коју организује аустријски Култур Контакт у Сарајеву.

 
На данашњој конференцији представљен је и „Приручник за организатора практичне наставе“, који је развијен у оквиру овог пројекта.

 
Министар Малешевић је нагласио да је Министарство просвјете и културе Републике Српске дало подршку регионалном пројекту „Побољшање сарадње између школа и привреде“, на начин да су активно учешће узеле двије пилот школе: Средњошколски центар Пале и Угоститељско-туристичка школа Добој, као и још 26 средњих стручних школа из Републике Српске.

 
„На важност повезивања средњег стручног образовања и привреде потребно је у свакој прилици и на сваком мјесту указивати и то није само задатак, већ и обавеза нас из образовних власти“, рекао је министар Малешевић.

 
Одржавање финалне конференције регионалног пројекта „Побољшање сарадње између школа и привреде“, који је проводио Култур Контак Аустрија у Републици Српској-БиХ, Србији, Црној Гори и Аустрији, треба дати одговор колико је важно јачање сарадње средњих стручних школа и привреде у смислу подизања квалитета средњег стручног образовања.

 
„У Стратегији развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године један од стратешких циљева средњег стручног образовања је повезивање стручног образовања и тржишта рада, односно послодаваца. Средње стручно образовање има кључну улогу у развијању људских ресурса, с циљем постизања привредног раста и запошљавања, и стога оно мора оспособити појединца за посједовање квалитетних знања, вјештина и компетенција потребних тржишту рада и послодавцима односно привреди“, појаснио је министар Малешевић.

 
Он је додао да је ради бољег повезивања стручног образовања и привреде, односно тржишта рада, прије свега, у области организације практичне наставе ван школе и повезивање послодаваца и школе, у новом Закону о средњем образовању, који ће се као приједлог убрзо наћи на усвајању пред посланицима Народне скупштине Републике Српске, прописано да у стручне сараднике спада и координатор односно организатор практичне наставе, који има кључну улогу у успостављању сарадње између школе и привреде.

 
„На овај начин практична настава ће се изводити под стручним надзором не само послодавца, који треба да има одговарајућу опрему, средства, ментора и друге услове у складу са наставним планом и програмом, већ и координатора/организатора практичне наставе“, истакао је министар Малешевић.

 
Према његовим ријечима, ново законско рјешење дефинише обавезно организовање и програм праксе ученика ван школе у трајању од двије седмице у континуитету у току наставне године под надзором школе, односно под надзором координатора/организатора практичне наставе.

 
„Ово ново законско рјешење наишло је на велико одобравање, прије свега, послодаваца, наставника, родитеља и ученика. Ово је примјер како су одређене компоненте пројекта 'Побољшање сарадње између школа и привреде' постале одрживе кроз прописе новог Закона о средњем образовању Републике Српске“, рекао је министар Малешевић.