Navigate Up
Sign In

Објављене прелиминарне листе за размјену студената

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је прелиминарне ранг-листе за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља.
 
У оквиру овог конкурса суфинансира се одлазак редовних студената првог, другог и трећег циклуса студија са јавних високошколских установа из Републике Српске ради студирања на високошколским установама у иностранству.
 
Такође, суфинансира се одлазак академског особља са јавних високошколских установа из Републике Српске у иностранство и долазак академског особља са јавних високошколских установа из иностранства у Републику Српску ради образовног и научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на високошколским и научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама.   
 
На конкурс је пристигло 50 пријава у категорији међународне размјене студената из Републике Српске те 11 пријава у категорији међународне размјене академског особља које одлази у иностранство и три пријаве у категорији академског особља које долази у Републику Српску. Двије пријаве достављене су ван конкурсног рока и стога су одбијене.
 
За 2018. годину интерес за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља показало је укупно 66 кандидата, што је двоструко већи интерес у односу на претходну годину.
 
Кандидати изражавају највећу заинтересованост за одлазак у сљедеће земље: Њемачка, Турска, Италија, Русија, Шпанија, Јапан, Аустрија, Грчка, Јужноафричка Република, Србија, Хрватска, Израел и Бразил. Највеће учешће било је при размјени са Њемачком, док је повећан интерес и за одлазак у Русију.
 
Прелиминарне ранг-листе објављене су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vladars.net).
 
Рок за подношење приговора на прелиминарну ранг-листу је осам дана од дана објављивања.