Navigate Up
Sign In

Желимо квалитетан кадар потребан привреди

Konferencija o standardima.jpg„Министарство просвјете и културе Републике Српске успоставља системску сарадњу образовања и привреде с циљем побољшања исхода учења како би наши ученици добили довољно примјенљивих знања која су им потребна за нове захтјеве тржишта рада“, рекао је министар просвјете и културе др Дане Малешевић на отварању дводневне конференције „Стандарди занимања и стандарди квалификација као веза тржишта рада и образовних програма“ у Бањој Луци.
 
Он је појаснио да су сектори привреде и образовања и надлежне институције у Републици Српској приступиле изради стандарда занимања и квалификација, односно пописа послова које појединац обавља у одређеном занимању и компетенција потребних за њихово успјешно обављање, а све с циљем добијања квалитетног кадра потребног привреди.
 
„Из ове сарадње требали би проистећи модернији наставни планови и програми у складу са оним што привредници захтијевају да будући радници знају. Привредници најбоље познају које компетенције радник треба да посједује да би радио у одређеном послу“, рекао је министар Малешевић.
 
Он је навео да је у плану рaзвиjaњe стaндaрдa зaнимaњa и квaлификaциja у сљeдeћим струкaмa - машинство и обрада метала, шумарство и обрада дрвета, пољопривреда и прерада хране, угоститељство и туризам и текстилство и кожарство.
 
 „У неким струкама и занимањима плате су доста ниске и нису примамљиве за будуће раднике, односно ученике да се опредијеле за таква занимања. Треба плате мало повисити и сигуран сам да ћемо имати довољно радне снаге и опредјељења и за оне струке за којима тренутно `вапе` привредници“, истакао је министар Малешевић.
 
Он је најавио да ће од наредне школске године у Школи ученика у привреди у Бањој Луци бити уведено ново занимање - техничар моделар обуће на захтјев обућарске индустрије. Руководство Фабрике обуће „Бема“ у Бањој Луци изразило је заинтересованост за стипендирање будућих ученика овог смјера, као и да им обезбиједи запослење након школовања.
 
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић поручио је да је Влада Републике Српске опредијељена да школује кадар који је потребан привреди и да се реални сектор растерети фискалних намета, а плата радника повећа.
 
Потпредсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске Саша Тривић сматра да се привреда и школство морају значајније повезати.
 
„То неће бити лако јер привреда нема довољно капацитета ни у материјалном ни у кадровском смислу и то ће бити дуготрајан посао, али ако то не урадимо и даље ћемо имати ниске плате. Привреда је незадовољна због тога што годинама плаћамо школство, а добијемо лош квалитет“, рекао је Тривић.
 
Он је оцијенио да је потребно знање, технологија и продуктивност да би се дошло до већих плата, односно да се привреда Републике Српске мора преоријентисати са ниско плаћених послова на више плаћене послове.
 
Момир Ширко из Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа рeкao je да се кроз пројекат „Прилика плус“, који подржава Влада Швајцарске, покушава приближити сектор привреде и образовања у смислу обављања практичне наставе и унапређeња квалитета те наставе.
 
Он је навео да је неопходно мијењати наставне планове и програме кaкo би билo oмoгућeнo учeницимa да лакше дођу до посла, а послодавци ће добити радну снагу која ће моћи да одговори основним захтјевима радног мјеста.
 
Предсједник Актива директора средњих школа приједорске регије Валентина Совиљ тврди да већ неколико година школе у Приједору сарађују са привредом, градском управом и Агенцијом за развој града „Преда“ у креирању плана уписа у средње школе.
 
„Приједор је позитиван примјер како се могу испоштовати насушне потребе наше привреде“, рекла је Совиљева.
 
Она је нагласила да практична настава може бити изузетно квалитeтна и у школским кабинетима, те као примјер навела Угоститељско-економску школу у којој је посредством програма „Прилика плус“ уграђена угоститељска професионална опрема вриједна 46.000 марака, што омогућава обучавање ученика на високом нивоу.
 
Конференцију „Стандарди занимања и стандарди квалификација као веза тржишта рада и образовних програма“ организује Министарство просвјете и културе у  сарадњи са Mинистaрствoм рада и борачко-инвалидске заштите и Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа у оквиру програма „Прилика Плус“, кojи пoдржaвa Влaдe Швajцaрскe.
 
Планиране активности су у складу са Стратегијом развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године, као и новим Законом о средњем образовању и васпитању, којим је, између осталог, прописана обавеза доношења Уредбе о стандардима занимања и Уредбе о страндардима квалификација од стране Владе Републике Српске.