Navigate Up
Sign In

Честитка поводом почетка академске године

ministar dr dane malesevic.jpgПоводом почетка академске 2018/2019. године, министар просвјете и културе др Дане Малешевић упутио је честитку свим високошколским установама у Републици Српској. У честитки се каже:
 
„Најискреније честитке поводом почетка академске 2018/2019. године упућујем свим студентима и професорима, као и руководству високошколских установа у Републици Српској.
 
Посебне честитке упућујем бруцошима са жељом да успјешно заврше изабрани студијски програм и докажу се као млади стручњаци.
 
Министарство просвјете и културе опредијељено је за унапређење квалитета високог образовања и побољшање студентског стандарда с циљем стварања што бољих услова студирања у Републици Српској. Наш стратешки циљ у области високог образовања је модернизација студијских програма и повезивање високог образовања и тржишта рада, као и стварање услова за већу мобилност студената и препознавање наших диплома у иностранству.
 
Само заједничким залагањем свих актера високог образовања стварамо рeспeктaбилнo висoкo oбрaзoвaњe зa гeнeрaциje кoje дoлaзe. Свим студентима желим много успјеха у стицању нових знања и искустава а академском особљу успјех у остварењу постављених циљева на путу личног и професионалног развоја.“