Поштовани родитељи/старатељи и будући ученици,
 
Према Закону о основном васпитању и образовању који је ступио на снагу у мају 2017. године, упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.
 
У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година.
 
На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.
 
У изузетним случајевима, у први разред се могу уписати дјеца млађа од шест година или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета.
 
У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.
 
Комисију за упис дјеце у први разред именује директор школе и чине је три члана, и то: стручни сарадници школе и наставник разредне наставе.
 
При упису дјеце у први разред прилаже се извод из матичне књиге рођених, потврда о пребивалишту и љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. Уколико је дијете похађало предшколску установу, родитељ приликом уписа даје на увид Књигу за праћење развоја и учења дјетета.
 
Прво се врши евидентирање дјеце дорасле за упис у први разред, затим дјеца иду на љекарски преглед, а након тога врши се тестирање дјеце за упис у први разред. Радници стручне службе школе приликом евидентирања  дјеце договориће  са родитељима/старатељима термине тестирања за свако дијете.
 
Стога обавјештавамо родитеље/старатеље дјеце дорасле за упис у први разред основне школе да се у другој половини марта и почеком априла 2018. године јаве основним школама којима припадају према дефинисаним уписним подручјима ради  евиденције и одређивања термина тестирања, односно спровођења процедуре уписа.
 
Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на приједлог јединице локалне самоуправе. Јавне школе дужне су да приликом уписа ученика поштују уписна подручја. Уписно подручје основне школе за дјецу са сметњама у развоју је подручје Републике.
 
Уколико родитељи/старатељи имају потребу да дијете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, потребно је да се обрате захтјевом надлежној служби јединице локалне самоуправе која ће размотрити захтјев.
 
Будућим основцима и њиховим родитељима желимо много среће у активностима које им слиједе.