Navigate Up
Sign In

Стипендије

„Министарство просвјете и културе стипендираће у академској 2014/2015. години хиљаду студената у Републици Српској и 70 студената на студију у иностранству“, потврдио је министар просвјете и културе Горан Мутабџија на данашњој конференцији за новинаре у Бањој Луци.

У категорији успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса студија са просјеком оцјена 8.50 биће додијељено 730 стипендија, у категорији остали студенти првог циклуса студија са просјеком оцјена 7.50 додијелиће се  236 стипендија а у категорији студената са инвалидитетом 16 стипендија.

Конкурс за додјелу стипендија у категорији студената првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске  са просјеком оцјена 8.00 биће објављен накнадно, након што Министарство управе и локалне самоуправе објави Одлуку о степену развијености општина Републике Српске за 2015. годину а додијелиће се  18 стипендија.

“Настојали смо да избалансирамо критеријуме додјеле стипендија да ниједан студент не би био оштећен. Водили смо рачуна и о области образовања тако да студенти медицине нису конкуренција техничким нити друштвеним наукама. Ставили смо такође акценат на трећи циклус студија у иностранству, што ће донијети нови квалитет“, истакао је министар Мутабџија.

Савјетник министра Тања Ђаковић појаснила је да стипендија за студенте у Републици Српској износи двије хиљаде марака по студенту и исплаћује се у 10 мјесечних рата, док се стипендија за студиј у иностранству исплаћује једнократно а њен износ дефинише број пријављених студената по циклусима. Прошле године је износила двије хиљаде марака на првом циклусу студија, 2,5 хиљада марака на другом циклусу и 2.980 марака на трећем циклусу студија.

„Додијелићемо по 20 стипендија студентима првог и другог циклуса и 30 стипендија студентима трећег циклуса студија у иностранству. Услов за додјелу стипендије је да ти студенти имају просјечну оцјену 9.00“, рекла је Ђаковићева.

Конкурси и пријавни обрасци доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе и отворени су до 28. новембра 2014. године.


Кoнкурси зa студeнтскe стипeндиje 2014. године:

 

Кoнкурс - успjeшни студeнти.pdfКoнкурс - успjeшни студeнти.pdf

Кoнкурс - инострани студeнти.pdfКoнкурс - инострани студeнти.pdf

Кoнкурс - остали.pdfКoнкурс - остали.pdf

Кoнкурс - студeнти са инвалидитетом.pdfКoнкурс - студeнти са инвалидитетом.pdf

Прилoг бр. 1-приjaвa зa успjeшнe студeнтe.docПрилoг бр. 1-приjaвa зa успjeшнe студeнтe.doc

Прилoг бр. 3-oбрaзaц приjaвe-инoстрaни.docПрилoг бр. 3-oбрaзaц приjaвe-инoстрaни.doc

Прилoг бр. 4-приjaвa зa oстaлe студeнтe.docПрилoг бр. 4-приjaвa зa oстaлe студeнтe.doc

Прилoг бр. 5-приjaвa-студ. сa инвaлидитeтoм.docПрилoг бр. 5-приjaвa-студ. сa инвaлидитeтoм.doc

Прилoг бр. 6-изjaвa дa студ. који нe примa стип. из др. jaвних извoрa.docПрилoг бр. 6-изjaвa дa студ. који нe примa стип. из др. jaвних извoрa.doc

Прилoг бр. 7-изjaвa зa aпсoлвeнтe.docПрилoг бр. 7-изjaвa зa aпсoлвeнтe.doc

Прилoг бр. 8-приjaвa зa студeнтe учeсникe oлимпиjaдe.docПрилoг бр. 8-приjaвa зa студeнтe учeсникe oлимпиjaдe.doc

Табела за друге донаторе.xlsТабела за друге донаторе.xls