Navigate Up
Sign In

Стипендије

„Министарство просвјете и културе стипендираће у академској 2017/2018. години хиљаду студената у Републици Српској и 70 студената на студију у иностранству“, потврдио је министар просвјете и културе др Дане Малешевић на данашњој конференцији за новинаре у Бањој Луци. 
 

У категорији успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса студија са просјеком оцјена 8.50 биће додијељено 730 стипендија, у категорији остали студенти првог циклуса студија додијелиће се  236 стипендија, у категорији студената са инвалидитетом 15 стипендија, док ће се студентима првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске додијелити 19 стипендија.

 

Конкурси и пријавни обрасци доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе и отворени су до 18. децембра 2017. године.

 

Кoнкурси зa студeнтскe стипeндиje 2017. године:

 

Конкурс - успјешни студенти.pdfКонкурс - успјешни студенти.pdf

Конкурс - инострани студенти.pdfКонкурс - инострани студенти.pdf

Конкурс - остали студенти.pdfКонкурс - остали студенти.pdf

Конкурс - студенти са инвалидитетом.pdfКонкурс - студенти са инвалидитетом.pdf

Конкурс - студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама.pdfКонкурс - студенти са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама.pdf

Прилог бр. 1 - пријава за успјешне студенте.docПрилог бр. 1 - пријава за успјешне студенте.doc

Прилог бр. 2 - пријава за студенте из неразвијених општина.docПрилог бр. 2 - пријава за студенте из неразвијених општина.doc

Прилог бр. 3 - пријава за иностране студенте.docПрилог бр. 3 - пријава за иностране студенте.doc

Прилог бр. 4 - пријава за остале студенте.docПрилог бр. 4 - пријава за остале студенте.doc

Прилог бр. 5 - пријава за студенте са инвалидитетом.docПрилог бр. 5 - пријава за студенте са инвалидитетом.doc

Прилог бр. 6 - изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора.docПрилог бр. 6 - изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора.doc

Прилог бр. 7 - изјава за апсолвенте.docПрилог бр. 7 - изјава за апсолвенте.doc

Прилог бр. 8 - пријава за студенте учеснике олимпијаде.docПрилог бр. 8 - пријава за студенте учеснике олимпијаде.doc